Uslovi korišćenja veb sajta

                 Uslovi korišćenja  sajta

                          1. Opšte odredbe

 1.1.  Ovaj internet izvor je zvanična veb stranica kompanije PromoChoice-a. Pravila za korišćenje online usluge razvijena su u skladu sa važećim zakonima. Svi podaci objavljeni na sajtu su samo u informativne svrhe.

1.2. Posjeta i registracija na sajtu, ocenjuje se kao formalni sporazum od strane korisnika, kako bi se pridržavali uslova i pravila korišćenja resursa, koji su predviđeni u dokumentu. Ako su sledeći uslovi i propisi neprihvatljivi za korisnika, onda je zabranjeno korišćenje funkcija sajta.

Detaljno pogledajte Crna lista.

 

                     2. Obrada i čuvanje ličnih podataka klijenata

2.1. Korisnik pruža sve lične podatke na dobrovoljnoj osnovi. Informacije se unose u sigurnu bazu podataka i potpuno su nepristupačne za treće strane.

2.2. Kada izbrišete lični profil, svi korisnički podaci se takođe brišu iz baze podataka. Možete da izbrišete svoj nalog samostalno ili putem e-maila: info@promo-choice.com.

Detaljno pogledajte  Pravila privatnosti .

 

                           3. Usluge sajta

3.1. Usluge su dostupne na sajtu samo za referencu. O pitanjima zapošljavanja i izboru osoblja se treba obratiti isključivo poslodavcu.

3.2. Usluge pružene na osnovu naknade:

- objavljivanje na sajtu promotivnih materijala i direktnih veza sa resursima pojedinaca i pravnih lica;

- druge usluge vezane za odnose sa javnošću i reklamiranje robe i usluga na sajtu.

3.3. Izbor, sortiranje i filtriranje odgovora na slobodna radna mesta preko sajta se ne sprovode.

3.4. Stranica nije posrednik, već samo pruža mogućnost povezivanja tražioca posla sa poslodavcima. Nakon što je konkurentu poslao odgovor na slobodno mesto, dalja komunikacija se provodi isključivo u formatu podnosioc-poslodavac.

 

                       4. Korišćenje sadržaja sajta

4.1. Svi materijali i kreativni radovi, uključujući tekstove, elemente dizajna, logotipe kompanije, reklamne slogane i druge podatke, su vlasništvo izvršitelja (administracija sajta) i namenjeni su za korišćenje samo u sledećim slučajevima.

4.2. Objavljivanje materijala sajta je dozvoljeno samo ako postoji pismeno odobrenje izvršitelja.

4.3. Citiranje teksta sa sajta je moguće pod uslovom da se ne koristi više od 30% ukupnog obima teksta sa obaveznom referencom na izvor.

 

                 5. Odgovornost i slučajevi njenog ograničenja

5.1. Administracija sajta nije odgovorna za ispravnost informacija na sajtu koju navode podnosioci prijave i poslodavac.

5.2.  Administracija sajta nije odgovorna za radnje poslodavaca i lica koja traže posao kao rezultat korišćenja usluga sajta.

5.3. Informativni sadržaj sajta ne može se smatrati zvaničnim dokumentima, jer je namenjen isključivo u informativne svrhe.

5.4. Administracija sajta nije odgovorna za sadržaj veb izvora, linkove koje sajt sadrži.

5.5. Apsolutna garancija dostavljanja odgovora na slobodna radna mesta nije data korisniku. Dostava se može prekinuti zbog tehničkih problema, nepravilno određene adrese e-pošte i iz mnogih drugih razloga.

5.6. Korišćenje usluga sajta ne garantuje korisniku dobijanje posla ili zaposlenika.

5.7. Odgovornost za registraciju radnih odnosa sa poslodavcem leži isključivo na podnosiocu prijave.

 

                6. Primjena i čuvanje fajlova cookie

6.1. Pre nego što nastavite da koristite sajt, korisnik izričito pristaje na upotrebu i skladištenje fajlova cookie na svom računaru.

 

                7. Povratne informacije

7.1. U slučaju promjene u radu sajta ili obavljanja tehničkih radova za poboljšanje kvaliteta usluge, administracija sajta informiše korisnike o tome putem e-maila.

 

                8. Dodatne informacije

8.1. Neslaganja između tražilaca posla i poslodavaca u vezi samog  sajta rešavaju se samo u pregovaračkom formatu. Ako u takvoj formi nije moguće rešiti sporove, onda se dalji postupci odvijaju u skladu sa važećim zakonom.

8.2. Administracija ima pravo da blokira pristup korisnika na sajt u slučaju potvrde nepoštene upotrebe mogućnosti veb resursa.

8.3. Uslovi korišćenja sajta mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez potrebe za obaveštavanjem korisnika. Korisnik sajta je sam odgovoran za blagovremeno proučavanje inovacija koje su stupile na snagu.

 Datum posledje promena: 12.05.2017 

promo choice