Pravila privatnosti

                          POLITIKA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Osnovna delatnost PromoChoice je pružanje usluga pretraživanja i zapošljavanja za rad u inostranstvu. Naša kompanija se nalazi u Ukrajini. Informacione i komunikacione tehnologije su od velike važnosti u našem poslu. Pružamo potpune informacije o tome kako sakupljamo, obrađujemo i čuvamo lične podatke korisnika sajta.

                       INFORMACIJE O POSETIOCIMA NAŠIH RESURSA

Možete pogledati glavnu stranicu sajta, potražiti slobodna mesta i upitnike bez otkrivanja vaših ličnih podataka. Zahtevamo samo generalizovane podatke koji se ne mogu koristiti za identifikaciju pojedinačnih posetilaca sajta. Ove informacije nam pomažu da odredimo koji je najkorisniji sadržaj na našem sajtu. Mi možemo pružiti opšte informacije o posetiteljima našim zvaničnim partnerima, ovo je učinjeno kako bismo pružili najviše moguće usluge našim kupcima.

                         UPOTREBA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA

Registrovanjem i kreiranjem naloga na sajtu moći ćete:

        • objavite svoj rezime;

        • da daju odgovore na slobodna radna mesta;

        • dobijate kontakt informacije za komunikaciju sa poslodavcima.

Kada se registrujete za uslugu PromoChoice, morate da dostavite svoje lične podatke, kao što su: puno ime, godina, datum rođenja, državljanstvo, maternji jezik, veštine stranih jezika, obrazovanje, radno iskustvo, mesto boravka, e-mail, telefonski broj.

Vaš rezime može sadržati dodatne lične podatke, na primer: etničko poreklo, verska uverenja, članstvo u sindikatu, podatke o fizičkom i mentalnom zdravlju i tako dalje. Ako ne date svoju saglasnost na činjenicu da imamo pravo da sačuvamo ove podatke u svrhu vašeg daljeg zapošljavanja, molimo vas da ih ne navedete u rezimeu.

PromoChoice obrađuje i čuva lične podatke korisnika isključivo radi upravljanja uslugama koje se pružaju preko sajta. Mi ne koristimo lične podatke prikupljene pri registraciji za druge svrhe. Mi ćemo koristiti lične podatke korisnika u skladu sa važećim zakonom.

                                          SPORAZUM

Podnošenjem vaših ličnih podataka,  potvrđijete vašu saglasnost na njihovu obradu u skladu sa uslovima navedenim u ovom dokumentu.

                                 OTKRIVANJE INFORMACIJA

PromoChoice se obavezuje da ne objavljuje lične podatke korisnika osim u sledećim slučajevima:

      • ako se sam korisnik slaže sa objavljivanjem ličnih podataka;

      • ako je potrebno za prijavu za zapošljavanje;

      • Ako je obelodanjivanje ličnih podataka propisano zakonom.

                                               REZIME

Ako objavite svoj rezime na veb stranici, vi ste odgovorni za tačnost i istinitost dostavljenih informacija. Ukoliko pružite kontakt informacije o fizičkom licu koje može garantovati za vas, onda morate obavijestiti fizičko lice o slanju njegovih podataka i dobijanju saglasnosti.

                               BEZBEDNOST LIČNIH PODATAKA

PromoChoice je posvećen zaštiti ličnih podataka korisnika. Koristimo različita sredstva da obezbedimo zaštitu od:

      • neovlašćeni pristup;

      • Nepravilno rukovanje ili otkrivanje;

      • neovlašćeno uklanjanje od strane trećih lica.

 Svi zaposleni i agenti PromoChoice kojima je odobren pristup ili dozvola za učešće u obradi ličnih podataka kupaca sajta obavezni su da poštuju njihovu poverljivost.

                              SKLADIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Mi čuvamo lične podatke korisnika u periodu koji ne prelazi potrebu za pružanjem usluga zapošljavanja.

                       PROMENE POLITIKE PRIVATNOSTI KOMPANIJE

Ako odlučimo da promenimo pravila za obradu i čuvanje ličnih podataka, onda ćemo ih objaviti na sajtu tako da korisnici mogu biti blagovremeno upoznati sa njima.

                                            VAŠA PRAVA

PromoChoice korisnici imaju prava:

       • da dobiju pristup informacijama sačuvanim na sajtu;

       • izmene lične podatke u profilu;

       • zahtevaju od  administracije sajta da prekine uslugu zapošljavanja.

Da biste saznali više o politici privatnosti PromoChoice-a, molimo vas da pišete na info@promo-choice.com.

 

 

promo choice