Želite da radite u Evropi? Ove informacije su za Vas

2018 | 01 | 02 1546

Želite da radite u Evropi? Ove informacije su  za Vas

 

“Kad si u Rimu, radi kao što rade Rimljani”

Svakim danom sve više ljudi se odlučuje da svoj radni vek počne ili nastavi van granica svoje države. Ralozi su različiti: nemogućnost nalaženja posla u svojoj državi, neadekvatna radna mesta, želja za promenom, mogućnost da se steknu nova znanja i iskustvo, nauči jezik… Postoje razni načini kao se može doći do posla u inostranstvu – preko nacionalnih zavoda za zapošljavanje, privatnih agencija za zapošljavanje, sajtova za traženje posla, u direktnoj komunikaciji sa poslodavcima…

 

Prije zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu potrebno je informisati se i o:

  • viznom režimu i radnim dozvolama,
  • obrazovnom sistemu i sistemu priznavanju već stečenih diploma i znanja, mogućnostima dodatne obuke i obrazovanja,
  • radnom zakonodavstvu, sistemu socijalnog i zdravstvenog osiguranja,
  • uslovima života i rada u toj državi, cenama osnovnih životnih potrepština, cenama iznajmljivanja stanova,
  • institucijama i organizacijama koje pomažu imigrantima da se brže i lakše integrišu.

 

  Pre prihvatanja ponude za posao potrebno je proveriti i agenciju i poslodavca. Putem interneta treba potražiti zvanični sajt i agencija i poslodavaca. Pogledati da li na zvaničnoj prezentaciji poslodavca postoji informacija o slobodnim radnim mestima koja se nude i stupiti u kontakt direktno sa poslodavcem i proveriti oglas.

  Obratiti pažnju i na uslove koji kandidati treba da ispune kako bi zasnovali radni odnos. Najčešća pitanja se postavljaju vezano za znanje jezika zemlje. Ukoliko posao zahtijeva direktnu komunikaciju sa strankama/klijentima sa tog govornog područja, zahtevaće se znanje jezika države u koju se putuje. Velike multinacionalne kompanije često koriste engleski jezik kao službeni jezik i za rad u njima je često dovoljno samo znanje tog jezika.

  Prilikom zapošljavanja u određenim profesijama (tzv. regulisane profesije) potrebno je prvo izvršiti nostrifikaciju crnogorske diplome. Nostrifikacija diplome je često i preduslov za zaposlenje, dobijanja radne dozvole i vize. Kao preduslov se postavlja određeni nivo znanja jezika.

Državljanima Crne Gore je potrebna radna viza i/ili radna dozvola. Radna viza se vadi lično u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) koji se nalaze u Podgorici. Pojedine države nemaju DKP u Crnoj Gori i tada je potrebno otići u neku zemlju u okruženju gde se nalazi DKP nadležan i za našu državu. Apliciranje za vizu se vrši lično!

  Ugovor o radu reguliše međusobna prava i obaveze i zaposlenog i poslodavca. Ne treba pristajati na bilo kakve usmene dogovore, već ugovor o radu sklapati isključivo u pisanoj formi, potpisan od strane poslodavca/agencije. Ukoliko ne poznajete dobro jezik zemlje u koju idete, obavezno tražiti ugovor i na crnogorskom jeziku.

Postoje razni načini kako možete doći do posla u inostranstvu – platforma Promo-choice Vam pomaže da brzo i bez mnogo truda nađete poslodavca u inostranstvu!

  • Najveća baza otvorenih radnih mesta na koja mogu da konkurišu državljani Crne Gore za poslove u inostranstvu , je sajt Promo-choice.com. Sajt posluje i na srpskom jeziku.
  • Dakle, ako  čvrsto odlučite da radite u inostranstvu, a pritom tamo nemate rođake ili prijatelje koji će vam pomoći u potrazi za poslom, kompanija PromoChoice je idealan izbor za vas!
  • Pružamo priliku ljudima da nađu svoju profesiju u uslužnoj industriji, steknu finansijsku nezavisnost i sebi i svojoj porodici obezbede pristojnu budućnost. Potrebno je samo se registrovati i objaviti svoj rezime i krenuti u potragu za idealnim poslom!
  • PromoChoice takođe nudi i mogućnost saradnje sa agencijama za zapošljavanje, kao i saradnju sa poslodavcima.
  • Svaki poslodavac koji želi da angažuje radnike iz Crne Gore preko našeg sajta, za posao u inostranstvu, za plasiranje slobodnih mesta na PromoChoice sajtu, će pružiti informacije u obliku: puno ime, e-mail, broj telefona, grad i zemlju. Poslodavac prima prijave za slobodna radna mesta putem elektronske pošte.

 

Za detaljnije informacije molimo Vas da pišete na adresu e-pošte: info@promo-choice.com.

 

Pogledajte koje radnike traže evropske države!

Nemačka

Nemački zakon o boravku  reguliše pitanja radne dozvole za lica koja nisu nemački državljani. Državljani EU nemaju ograničenja u pristupu tržištu rada Njemačke. Državljani trećih zemalja (u koje spada i Crna Gora) moraju da dobiju boravišnu dozvolu za koju se može aplicirati u inostranstvu u nemačkim konzularnim i diplomatskim predstavništvima ili u Nemačkoj u Kancelariji za registraciju stranaca. Boravišna dozvola radi traženja posla ili zapošljavanja je uslovljena odobrenjem Savezne agencije za zapošljavanje SR Njemačke. Postoji tražnja za sljedeća zanimanja: Inženjeri i IT specijalisti, Metalski radnici i električari , Hotelsko i restoransko osoblje, Doktori medicine, Medicinske sestre, Domaćice i njegovatelji za stare osobe.

Norveška

Ima veće potrebe za stručnjacima u crpljenju nafte i plina. Traže se i građevinski tehničari i inženjeri, IT stručnjaci, kuvari i pekari

Švajcarska

U delu Švajcarske uz granicu sa Francuskom postoji tradicija časovničara pa je u tom delu zemlje veća potražnja za stručnjacima u tom području.

Austrija

Austrija ima razvijenu zimsku turističku sezonu, tokom koje su povećane potrebe za kvalifikovanim konobarima i kuvarima

Danska

U pograničnom području Danske i Švedske (tzv. Medicon Valley) koncentrisana je farmaceutska industrija i biotehnologija i povećane su potrebe za radnicima u tom sektoru. U Švedskoj je povećana potražnja za kuvarima i zidarima.

Rusija

Kad je u pitanju Rusija, najveća mogućnost zaposlenja je u građevini, a postoji i određena potražnja za radnicima, kao što su fizički radnici na naftnim platformama.

promo choice